Seasonal Walk Opened September 2014 at The New York Botanical Garden

Redesigned in 2014, the Seasonal Walk celebrates the ephemeral beauty of plants, which is a central tenet of the work of Dutch garden designer Piet Oudolf. This double border features a wide array of perennials, grasses, and bulbs selected for their interesting shape, structure, and color in every stage of growth throughout the year. The non-stop floral display is the star of the show. From April to November this garden is sure to delight and inspire!

Được thiết kế lại vào năm 2014, lấy cảm hứng từ những vẻ đẹp và sự thay đổi kì diệu của thực vật, vốn là nguyên lý cốt lõi trong thiết kế của nhà thiết kế người Hà Lan Piet Oudolf. Khu vườn này có một mảng rộng các cây cối lâu năm, cỏ, và bóng đèn được lựa chọn cho hình dạng, thú vị, cấu trúc và màu sắc của chúng trong mọi giai đoạn của sự phát triển trong suốt cả năm.