The Perfect Collaboration Between EGO and Sun Group to Create “Difference Within Differences”

With a shared mission to create “Difference Within Differences,” EGO and Sun Group will collaborate to bring forth exciting projects. We also understand that “difference” is the decisive factor for the most sustainable success. This creates a Sun Group and EGO brand that few businesses in the same field can provide to customers, partners, investors, and society as a whole.

Buổi làm việc của chủ tịch EGO - Mr. Oliviero Godi và các cộng sự tại văn phòng Sun Group

Working session of EGO’s Chairman – Mr. Oliviero Godi and colleagues at Sun Group’s office 

Staying true to the criteria of “Quality – Class – Difference,” Sun Group’s goal is to build projects, products, and services of high class, leaving a timeless imprint, contributing to enhancing the country’s position, improving the quality of life for the people, and beautifying the land where Sun Group sets foot.

Chủ tịch EGO - Mr. Oliviero Godi và các cộng sự chụp ảnh cùng Ban quản lý thiết kế Sun Group

EGO’s Chairman – Mr. Oliviero Godi and colleagues taking photos with Sun Group’s Design Management Board

EGO understands the general desires of customers and specifically Sun Group, which is why we bring our “ego” into every design. This not only adds unique value for customers but also helps us affirm the company’s mission, “We not only design landscapes, but we also design dreams.”

EGO and Sun Group had a working session and signed the design project for the Carnival Square park, marking the first collaboration. EGO hopes the project will provide excellent experiences for both Vietnamese and international tourists in 2018.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa EGO và Sun Group để tạo ra “sự khác biệt trong sự khác biệt”

Với cùng sứ mệnh là tạo ra “Sự khác biệt trong sự khác biệt”, EGO và Sun Group sẽ kết hợp với nhau để tạo ra những dự án thú vị. Chúng tôi cũng hiểu rằng “sự khác biệt” chính là yếu tố quyết định thành công bền vững nhất. Điều này tạo nên một thương hiệu Sun Group và EGO mà ít có doanh nghiệp nào cùng lĩnh vực có thể mang lại cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và toàn xã hội.

Kiên định với tiêu chí “Chất lượng – Đẳng cấp – Sự khác biệt”, mục tiêu của Sun Group là kiến tạo những công trình, sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp, mang dấu ấn vượt thời gian, góp phần nâng cao vị thế đất nước, nâng cao chất lượng sống cho người dân và làm đẹp cho vùng đất mà Sun Group đặt chân tới.

EGO hiểu được mong muốn của khách hàng nói chung và Sun Group nói riêng và đó là lý do chúng tôi mang “cái tôi – ego” của mình vào trong mỗi thiết kế. Điều này không những tạo giá trị khác biệt cho khách hàng mà còn giúp chúng tôi khẳng định sứ mệnh của công ty “Chúng tôi không những thiết kế cảnh quan mà chúng tôi còn thiết kế những giấc mơ”.

EGO và Sun Group đã có buổi làm việc và ký kết dự án thiết kế công viên quảng trường Canival đánh dấu sự hợp tác đầu tiên. EGO hi vọng dự án sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách Việt Nam cũng như du khách quốc tế trong năm 2018.

Theo EGO Group