Progress update on the construction of Astronomy Park Project designed by EGO Group

In December 2019, Atronomy Park project was gradually moving towards the final steps of completion before officially opening for visits in early 2020.

EGO architects were present at the construction site to carry out the supervision of the final design tasks. The construction progress outside the site is currently in a rush to complete the main items of phase 2. During the working session, the EGO Team inspected and evaluated the system of items and structures, providing timely recommendations and contributions to the Investor and addressing questions from the construction unit.

Astronomy Park in Duong Noi Urban Area is constructed by Nam Cuong Group in two phases. Phase 1 was invested and built in 2017-2018, and Phase 2 will be implemented from the second quarter of 2018.

In Phase 1, there were 8 main items and 41 other items constructed, including the Big Bang Square with the Big Bang symbol; Outdoor stage, waterfall; Zodiac Square (Zodiac Square) including rest pavilions, moonlit paths, sculpture gardens (sculptures of historical figures); Milky Way Square including a model of the Milky Way symbol, slopes, water gardens; Solar System Square including an Observatory; UFO Children’s Play Area: Water play area, rubber play area, net play area, book cafe, sand play area; Alien Square; Climbing wall, viewing bridge, stone bridge statue; Sports and exercise area, “black hole” swimming pool combined with a boat dock… In Phase 2, Nam Cường Group will invest in building an Astronomy Research Center including a Database Center for Astronomy, forecasts about space weather, etc.

 

Tiến độ hoàn thành dự án Công viên Thiên văn học, thiết kế bởi EGO Group

Tháng 12-2019, dự án Công viên Thiên Văn Học đang tiến dần tới các bước cuối cùng của quá trình hoàn thành dự án trước khi mở cửa thăm quan chính thức vào đầu 2020.

Các kiến trúc sư của TVTK EGO đã có mặt tại công trường để thực hiện công tác giám sát tác giả hạng mục thiết kế cuối cùng. Hiện tiến độ thi công ngoài công trường đang rất gấp rút để hoàn thành các hạng mục chính của giai đoạn 2. Tại buổi làm việc, EGO Team đã kiểm tra và đánh giá hệ thống các hạng mục, công trình từ đó đưa ra những kiến nghị, đóng góp kịp thời cho Chủ đầu tư và giải đáp các thắc mắc của đơn vị thi công.

Công viên Thiên văn học tại Khu đô thị Dương Nội được Tập đoàn Nam Cường xây dựng trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trong năm 2017-2018 và giai đoạn 2 sẽ được triển khai từ quý II/2018.

Trong giai đoạn 1, có 8 hạng mục chính và 41 hạng mục khác được xây dựng là: Quảng trường Big Bang gồm biểu tượng Big Bang; Sân khấu ngoài trời, thác nước; Quảng trường Zodiac (quảng trường Cung Hoàng đạo) gồm: chòi nghỉ, con đường ánh trăng, vườn tượng (tượng điêu khắc các danh nhân); Quảng trường Ngân Hà (Milky way) gồm mô hình biểu tượng Ngân hà, đường dốc, vườn nước…; Quảng trường Hệ Mặt trời gồm Đài quan sát; Khu vui chơi trẻ em UFO: Sân chơi nước, sân chơi cao su, sân chơi lưới, café sách, sân chơi cát; Quảng trường Người ngoài hành tinh; Tường leo núi, cầu ngắm cảnh, tượng cầu đá; Khu thể dục thể thao, bể bơi “black hole” kết hợp bến thuyền… Ở giai đoạn 2, Tập đoàn Nam Cường sẽ đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu Thiên văn học gồm Trung tâm cơ sở dữ liệu về Thiên văn học, dự báo về thời tiết trong vũ trụ…

Theo EGO Team