Archives for March 2021

Apartment landscape design brings value to investors and residents / Thiết kế cảnh quan chung cư mang lại giá trị Chủ đầu tư và cư dân

Apartment landscape design brings value to investors and residents / Thiết kế cảnh quan chung cư mang lại giá trị Chủ đầu tư và cư dân

How to design landscapes for apartment buildings that bring value to the Investor while still reflecting local cultural traditions for residents living here? Làm thế nào để thiết kế cảnh quan cho các tòa nhà chung cư mang lại giá trị cho Chủ đầu tư mà vẫn thể hiện được với truyền thống văn hóa…