EGO participated in the Italian Design Day for the second time/EGO tham gia Italian Design Day lần thứ hai

 As one of the Italian landscape architecture companies with branches in Vietnam, EGO Group was honored to be invited to the “Second Italian Design Day – Italy and Vietnam towards sustainable design” organized by the Italian Embassy on March 1, 2018, at the Italian Department, Hanoi University.

Ông Thái Bình Dương chụp ảnh cùng Bà Đại sứ Cecilia Piccioni và các quan khách là các công ty danh tiếng và các giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư tham gia sự hợp tác giữa Ý và Việt Nam

Mr. Thai Binh Duong took a photo with Ambassador Cecilia Piccioni and distinguished guests, including renowned companies and professors, doctors, and architects involved in the cooperation between Italy and Vietnam.

Italian Design Day’s second edition, aimed at sustainable designs, was organized by the Italian Embassy at the Italian Department, Hanoi University, with the participation of many distinguished guests from prestigious companies in Italy and Vietnam, along with professors, doctors, and architects who have studied and researched in Italy. With a long history of architecture, Italy has always emphasized the importance of sustainability in architecture, not just in terms of longevity but also in terms of environmental, cultural, and economic sustainability.

Italia Design Day

Italian Design Day featured the participation of Ambassador Cecilia Piccioni – Italian Ambassador to Vietnam, Mr. Aldo Colonetti – Italian Design Ambassador to Vietnam in 2018, Associate Professor Nguyen Van Trao – Rector of Hanoi University, Mr. Thai Binh Duong – Representative of EGO Group in Vietnam, Mr. Takashi Niwa – Representative of Vo Trong Nghia Architects, and many other investors and design consultants.

The first part of Italian Design Day introduced and shared insights on “History and theory of sustainability for future architecture” by leading professors and architects from Italy and Vietnam.

Italia Design Day

Mr. Luca Paioletti, Head of the Ghella Representative Office.

The second session, titled “From theory to practice: Implementing sustainable projects in the face of new challenges in economic development and environmental protection,” featured investors and design consulting companies presenting projects that have utilized “sustainability” as the foundation for design and investment. Sustainability was shared as respecting and protecting nature, enhancing the connection between nature and humanity, and using traditional materials available locally to preserve the cultural essence of Vietnam and bring about economic efficiency.

Representing EGO Group, Mr. Thai Binh Duong also shared the company’s perspective, emphasizing that sustainability in landscape architecture is always a top priority in every EGO design. EGO strives to conserve and create natural ecosystems for plants and animals, focusing on rainwater management and incorporating sustainable concepts such as zero-energy and permaculture into their designs to protect and develop the surrounding environment.

Ông Thái Bình Dương- Đại diện EGO chia sẻ về Kiến trúc cảnh quan bền vững tại Italia Design Day

Mr. Thai Binh Duong, representing EGO, shared insights on sustainable landscape architecture at Italian Design Day.

Đại diện EGO và khách mời nhận quà từ Đại sứ quán Ý

Representatives from EGO and guests received gifts from the Italian Embassy during the event.

 

EGO tham gia Italian Design Day lần thứ hai

Là một trong những công ty Kiến trúc cảnh quan Ý đặt chi nhánh tại Việt Nam, EGO Group đã trân trọng được mời tham gia “Ngày hội Thiết kế Italia lần thứ hai – Italia và Việt Nam hướng tới thiết kế bền vững” được tổ chức bởi Đại sứ quán Ý vào ngày 1 tháng 3 2018 tại Khoa tiếng Ý, Đại học Hà Nội vừa qua.

Ông Thái Bình Dương chụp ảnh cùng Bà Đại sứ Cecilia Piccioni và các quan khách là các công ty danh tiếng và các giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư tham gia sự hợp tác giữa Ý và Việt Nam

Ông Thái Bình Dương chụp ảnh cùng Bà Đại sứ Cecilia Piccioni và các quan khách là các công ty danh tiếng và các giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư tham gia sự hợp tác giữa Ý và Việt Nam

Nhằm hướng tới những thiết kế bền vững, Italian Design Day lần thứ hai được tổ chức bởi Đại sứ quán Ý tại Khoa tiếng Ý, Đại học Hà Nội với sự tham gia của nhiều quan khách là các công ty danh tiếng tại Ý và tại Việt Nam cùng các giáo sư, tiến sĩ kiến trúc sư đã từng học tập và nghiên cứu tại Ý. Với lịch sử kiến trúc lâu đời, từ lâu nước Ý đã định hướng kiến trúc phải luôn gắn liền với sự bền vững, bền vững ở đây không phải là trường tồn bất biến mà là bền vững về môi trường, về văn hóa và về kinh tế.

Italian Design Day với sự tham gia của Bà Cecilia Piccioni – Đại sứ Italia tại Việt Nam, Ông Aldo Colonetti – Đại sứ về thiết kế Italia tại Việt Nam năm 2018, PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội, ông Thái Bình Dương – Đại diện EGO Group tại Việt Nam, ông Takashi Niwa – đại diện của Vo Trong Nghia Architects và nhiều đơn vị chủ đầu tư và tư vấn thiết kế khác.

Italia Design Day

Hình ảnh tại Italia Design Day

Phần đầu của Italian Design Day giới thiệu và chia sẻ về “Lịch sử và lí thuyết về tính bền vững cho kiến trúc tương lai” bởi các giáo sư , tiến sĩ kiến trúc đầu ngành của Italia và Việt Nam.

Italia Design Day

Ông Luca Paioletti, Trưởng Văn phòng đại diện Ghella

Phiên thứ hai – “Từ lí thuyết đến thực tế: Thực hiện các dự án bền vững trước những thách thức mới của phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường”. Trong phần này, các Chủ đầu tư và các Công ty tư vấn thiết kế giới thiệu các công trình đã và đang sử dụng “bền vững” làm nền tảng thiết kế và đầu tư. Sự bền vững được chia sẻ là sự tôn trọng và bảo vệ tự nhiên, gắn kết thiên nhiên và con người gần gũi hơn, là sử dụng các vật liệu truyền thống có sẵn tại địa phương như tường đất, cột tre, mái rơm,… nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa Việt mang lại hiệu quả về kinh tế.

Đại diện EGO Group, ông Thái Bình Dương cũng chia sẻ quan điểm rằng: “Trong mỗi thiết kế của EGO, chúng tôi luôn đặt kiến trúc cảnh quan bền vững là mục tiêu hàng đầu. EGO luôn có gắng bảo tồn và tạo ra môi trường sinh thái tự nhiên cho thực vật và động vật sinh sống, quan tâm tới vấn đề quản lý nước mưa, sử dụng các khái niệm bền vững zero-enery hay permaculcute,…vào trong các thiết kế của chúng tôi để bảo vệ và phát triển môi trường sống xung quanh”.

Ông Thái Bình Dương- Đại diện EGO chia sẻ về Kiến trúc cảnh quan bền vững tại Italia Design Day

Ông Thái Bình Dương- Đại diện EGO chia sẻ về Kiến trúc cảnh quan bền vững tại Italia Design Day

Đại diện EGO và khách mời nhận quà từ Đại sứ quán Ý

Đại diện EGO và khách mời nhận quà từ Đại sứ quán Ý

Theo EGO Group