cai tao canh quan song to lich

To Lich – Dreamers’ River: Điểm đến của những người mộng mơ

To Lich – Dreamers’ River: Điểm đến của những người mộng mơ

EGO Landscape xin giới thiệu bài dự thi đạt giải nhất trong cuộc thi “Thiết kế sông Tô Lịch trong tương lai” do EGO tổ chức của nhóm tác giả Nguyễn Trang Ngân và Nguyễn Thùy Linh. Mở đầu bài viết, xin phép được trích dẫn một câu nói về sự mơ mộng đối với…