citizen garden

Citizen Garden by Práctica Arquitectura

Citizen Garden by Práctica Arquitectura

Práctica Arquitectura: Đôi nét về lịch sử của Jardín Ciudadano hoặc Citizen Garden ở thời điểm trước khi khu vườn này được thiết kế xây dựng. Vào tháng 10 năm 2014, cơ quan lập pháp bang Nuevo León, đã tuyên bố xây dựng một bãi đậu xe trên khu đất với tổng mức đầu tư…