thiên đường cho loài xương rồng

Desert city – Ý tưởng thiết kế cảnh quan cho vùng khô hạn

Desert city – Ý tưởng thiết kế cảnh quan cho vùng khô hạn

Desert city là một dự án độc đáo thể hiện ý tưởng thiết kế cảnh quan tuyệt vời cho vùng khô hạn. Nhiệt độ Madrid có thể không được phù hợp với sinh trưởng cho các vườn hoa bởi đây là khu vực có khí hậu khô nóng, nhưng ngược lại, với hàng trăm cây xương rồng…