thiết kế chiếu sáng

5 Dự án cảnh quan có Thiết kế chiếu sáng đẹp nhất 2017

5 Dự án cảnh quan có Thiết kế chiếu sáng đẹp nhất 2017

Thiết kế chiếu sáng thường là khâu sau của quá trình thiết kế cảnh quan cho một dự án. Nhiệm vụ công việc này thường được dành cho các đơn vị tư vấn và cung cấp thiết bị chiếu sáng thực hiện thông qua việc chỉ định các chủng loại đèn, kiểu chiếu sáng mà hầu như không…