VSIP Bắc Ninh

Giám sát tác giả dự án Central Park – VSIP Bắc Ninh

Giám sát tác giả dự án Central Park – VSIP Bắc Ninh

Vừa qua, EGO team đã thực hiện giám sát tác giả dự án Central Park tại VSIP Bắc Ninh.   Giám sát tác giả là một bước quan trọng và cần thiết mà EGO thực hiện trong quá trình thi công dự án. Điều này giúp chúng tôi Giám sát tổng thể quá trình và chất…