Giám sát tác giả dự án Central Park – VSIP Bắc Ninh

Vừa qua, EGO team đã thực hiện giám sát tác giả dự án Central Park tại VSIP Bắc Ninh.

 

Giám sát tác giả là một bước quan trọng và cần thiết mà EGO thực hiện trong quá trình thi công dự án. Điều này giúp chúng tôi Giám sát tổng thể quá trình và chất lượng thi công, đảm bảo quá trình thi công được tiến hành phù hợp với ý định thiết kế và tài liệu thi công, đồng thời kiến nghị với Chủ đầu tư các hạng mục thi công chưa đúng với bản vẽ thiết kế. Ngoài ra, chúng tôi tiến hành giám sát trực tiếp việc trồng cây mẫu và làm đất của nhà thầu thi công cây xanh và giải đáp kịp thời các thắc mắc của nhà thầu.

 

Khu vực nhà hàng với lõi xanh tái hiện khung cảnh rừng nguyên sinh

Khu vực nhà hàng với lõi xanh tái hiện khung cảnh rừng nguyên sinh giúp tăng lượng O2 và giảm nhiệt độ xuống 10 độ

 

Khu vực lối vào nhà hàng rừng nguyên sinh

Khu vực lối vào nhà hàng rừng nguyên sinh

Khu vực hồ sen trung tâm công viên

Khu vực hồ sen trung tâm công viên

Theo EGO Landscape