Panel discussion on the film screening: “Bauhaus – Model and Legend”

In 2018, under the theme “Architectural Art – Different Perspectives,” the Architecture Film Club proposed discussions on various aspects of this theme after each film screening. In the first screening on March 17, we revisited the history of the early decades of the 20th century to explore the world’s first Modern Art School, where architecture and other arts were viewed in an entirely new way: the Bauhaus School.

Perhaps the name Bauhaus is not unfamiliar to us. Why does it have such a global influence? Did you know that many objects we use, the colors and patterns on our clothing, or even the lines of the buildings where we live and work, may trace their origins back to Bauhaus?

The film “Bauhaus – Model and Myth” by directors Kerstin Stutterheim and Niels Bolbrinker, featuring valuable archival materials and live witnesses, will help us understand more about this legendary school. We will explore Bauhaus’ creations, from interior objects, graphic designs, fashion, performing arts, to architecture, all with a completely new philosophy of creation. The film not only delves into art and architecture but also provides insights into the history, politics, and economy during the challenging 14 years of Bauhaus’s three directors.

Chairman of EGO Group, Sir Godi, participated in the event and shared insights with the young audience about the film and the Bauhaus movement.

Tọa đàm về sự kiện chiếu phim: Bauhaus – Mô hình và huyền thoại

Trong năm 2018, với chủ đề “Nghệ thuật Kiến trúc – những cách nhìn khác”, CLB Điện ảnh Kiến trúc đề xuất thảo luận về một khía cạnh của chủ đề này sau mỗi cuốn phim. Buổi chiếu thứ nhất vào ngày 17 tháng 3 vừa qua, chúng ta quay lại lịch sử ở những thập niên đầu thế kỷ 20 để tìm hiểu về trường Đại học Nghệ thuật Hiện đại đầu tiên trên thế giới, nơi mà kiến trúc và các ngành nghệ thuật khác được nhìn nhận một cách hoàn toàn mới so với trước đó: trường Đại học Bauhaus.

Có lẽ cái tên Bauhaus không còn xa lạ gì với chúng ta. Tại sao nó có sức lan tỏa khắp thế giới như vậy? Các bạn có biết rằng, nhiều đồ vật mà chúng ta đang sử dụng, những mầu sắc và họa tiết trên quần áo chúng ta đang mặc, hay cả những đường nét của những tòa nhà nơi chúng ta đang sống và làm việc có thể bắt nguồn từ đấy không?

Cuốn phim “Bauhaus – Mô hình và Huyền thoại” (Bauhaus – Model and Myth) của các đạo diễn Kerstin Stutterheim và Niels Bolbrinker với nhiều tư liệu quý giá và các nhân chứng sống sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về ngôi trường huyền thoại này. Chúng ta sẽ khám phá những tác phẩm của Bauhaus, từ các đồ vật sử dụng trong nội thất, sản phẩm đồ họa, thời trang, các vở kịch nghệ… cho tới kiến trúc, với triết lý sáng tác hoàn toàn mới. Cuốn phim không chỉ nói tới nghệ thuật và kiến trúc, mà còn mang nhiều thông tin về lịch sử, chính trị, kinh tế… ở những thời điểm mà ba người hiệu trưởng của Bauhaus trong 14 năm phải đối mặt.

Chủ tịch EGO Group, Sir Godi tham gia sự kiện và chia sẻ với các bạn trẻ về bộ phim và trường phái Bauhaus

Chủ tịch EGO Group, Sir Godi tham gia sự kiện và chia sẻ với các bạn trẻ về bộ phim và trường phái Bauhaus 

Theo EGO Group