Archives for May 2017

“Lion Mountain” Park – watercolor painting in Suzhou, China / Công viên “Núi Sư Tử” – bức tranh thủy mặc tại Tô Châu, Trung Quốc

“Lion Mountain” Park – watercolor painting in Suzhou, China / Công viên “Núi Sư Tử” – bức tranh thủy mặc tại Tô Châu, Trung Quốc

Thành phố Tô Châu, Trung Quốc đã công bố TLS Landscape Architecture, Berkeley, California là người chiến thắng trong Cuộc thi Thiết kế Công viên Núi Sư tử. Công viên đô thị mới rộng 74 hecta, được xây dựng trên nền đất của công viên và ao hồgiải trí cũ, được neo đậu bởi núi…

Design of a historical park combined with a unique resort in Russia / Thiết kế công viên lịch sử kết hợp khu nghỉ dưỡng độc đáo tại Nga

Design of a historical park combined with a unique resort in Russia / Thiết kế công viên lịch sử kết hợp khu nghỉ dưỡng độc đáo tại Nga

Two New York architects Cushman & Wakefield collaborated with architectural design firm Feilden Clegg Bradley Studios, engineer Buro Happold, cost consultant Rider Levett Bucknall and producer Fourth Street won the award. won the park design competition “Park Russia” in Moscow, Russia. Hai kiến trúc sư người New York là Cushman & Wakefield đã phối hợp…