Duong Noi Urban Park Show Project Info Back

Restoration of Duong Noi Urban Park / Thiết kế cải tạo cảnh quan công viên Dương Nội

Location: Duong Noi New Urban, Hanoi, Vietnam

Time: 2016

Area: 12 ha

Client: Nam Cuong Group

Scope: Landscape design

 

Vị trí: Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Nội, Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2016

Quy mô: 12 ha

Chủ đầu tư: Nam Cuong Group

Phạm vi thiết kế: Thiết kế cảnh quan

THE MAIN CONCEPT

With the main purpose of renovating water surface space, the lake embankment section is “softened” and “greened” combined with step treatment in order to increase access to water surface. Connect spaces around water surface into a through chain and spaces adjacent to the project such as wedding center, lakeside pagoda, …

QUAN ĐIỂM THIẾT KẾ

Với mục đích chỉnh là cải tạo không gian mặt nước, phần kè hồ được “mềm hóa” và “xanh hóa” kết hợp với xử lí giật cấp nhằm tăng khả năng tiếp cận mặt nước. Kết nối các không gian quanh mặt nước thành một chuỗi xuyên suốt và không gian lân cận dự án như trung tâm tiệc cưới, chùa ven hồ,…