Art – The key to connecting the community / Nghệ thuật – Chìa khóa kết nối cộng đồng

Art is a medium that helps connect people and has a profound impact on our lives. Its power can control the transformation in thinking and lifestyle of a community, country and sometimes the whole world. The Mexican government decided to use the power of art to illuminate peace and create harmony in the violent city of Palmitas, Pachuca district, by connecting its homes through the use of murals.

Nghệ thuật là một phương tiện giúp kết nối mọi người và có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta. Sức mạnh của nó có thể điều khiển sự chuyển đổi trong tư duy cũng như lối sống của một cộng đồng, đất nước và đôi khi là cả thế giới. Chính phủ Mexico đã quyết định sử dụng sức mạnh nghệ thuật để thắp sáng nền hòa bình và tạo sự hòa hợp trong thành phố bạo lực Palmitas, huyện Pachuca bằng cách kết nối những ngôi nhà nơi đây thông qua việc sử dụng tranh tường.

Arch2O-Mexican-government-sponsored-Mural-German-Crew-09 - Egolandscape

Mexico nổi tiếng với những bức tranh tường và sự sáng tạo được thể  hiện qua mỗi bức tranh. Chính phủ Mêhicô đã cho ủy thác German Crew – một nhóm các nghệ sỹ đường phố địa phương nổi tiếng với những bức tranh vẽ trên tường. Họ quyết định vẽ 208 căn nhà tạo thành một bức tranh tường nhằm kết nối và mang lại một cảm giác đoàn kết và gắn bó những người dân ở thị trấn Palmitas.

Trước đó, thành phố này được biết đến với bạo lực trong giới trẻ nhưng dự án này đã giúp cho họ loại trừ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào và làm họ phụ thuộc lẫn nhau, do đó đây như là một chương trình tái phát triển cộng đồng.

Chủ đầu tư: Chính phủ Mexico 

Thiết kế: German Crew

By EGO Landscape

(Theo Arch20)