Build an aerial park / Xây dựng công viên trên không

All landscape design ideas are formed from community-oriented goals. The High Line project is a typical example to help New Yorkers have a park where they can view the city from above, while retaining the cultural values of an old industrial past. The High Line not only saved the city $150 million in demolition costs, but also helped  recoup half a billion dollars in future ad valorem taxes.

Mọi ý tưởng thiết kế cảnh quan đều hình thành từ mục đích hướng tới cộng đồng. Dự án High Line là một ví dụ điển hình nhằm giúp người dân New York có một công viên nơi có thể ngắm thành phố từ trên cao, đồng thời giữ lại những giá trị văn hóa của một nền công nghiệp cũ trước đây. High Line không những giúp thành phố tiết kiệm 150 triệu đô tiền phá hủy công trình này mà còn giúp  thu về nửa tỉ đô thuế giá trị trong tương lai. 

Bang New York đã lập kế hoạch để phá hủy đường ray High Line, vốn bị bỏ hoang ở thành phố Manhattan. Robert Hammond ban đầu lập ra một tổ chức với ý định là cứu đường ray bởi sự phá hủy, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh quan bên trên của đường ray anh đã lên quyết định: Tại sao chúng ta không biến nó thành một công viên nhỉ?

High Line khi bị bỏ hoang

High Line khi bị bỏ hoang

High Line sau khi được thiết kế lại

High Line sau khi được thiết kế lại

Cùng nghe Robert Hammond chia sẻ quá trình hình thành trung tâm hoạt động văn hóa này.

By EGO Landscape